MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
MŁODZIEZOWY ZWYCIĘZCA POLSKI 2019

Almendares DYMITR

ur.14.07.2018r.
kolor: czerwono-biały
Patella 0/0
oczy czyste ( certyf. 2019)

GALERIA :