„Wakacje z psem” Nr 2/2016 str. 50. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„W orzecznictwie: smycze, kagańce i zakazy wprowadzania psów” Nr 3/2016 str. 56. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Pomówienia i zniewagi w internecie cz. I” Nr 4/2016 str. 57. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Pomówienia i zniewagi w internecie cz. II” Nr 1/2017 str. 48. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„O tym, co właściciele psów wiedzieć powinni cz. I” Nr 2/2017 str. 55. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„O tym, co właściciele psów wiedzieć powinni cz. II” Nr 3/2017 str. 57. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
“Ringi w blasku fleszy” Nr 4/2017 str. 57. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa” Nr 1/2018 str. 57. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Odpowiedzialność karna za psa” Nr 2/2018 str. 56. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Odebranie psów na podstawie decyzji administracyjnej” Nr 3/2018 str. 56. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Rozliczenia za krycie cz. I” Nr 4/2018 str. 57. <<< ARTYKUŁ pdf >>>
„Rozliczenia za krycie cz. II” Nr 1/2019 str. 57. <<< ARTYKUŁ pdf >>>